Nazwa funkcjonalności:

Drzewko folderów

Opis funkcjonalności:

Drzewko jest rozwijalne, posiada foldery nadrzędne oraz podfoldery.

Rozwinięcie listy podfolderów następuje poprzez kilnięcie nazwy folderu nadrzędnego lub strzałki obok nazwy folderu (po lewej stronie).

Ponadto przejście do danego folderu powoduje powoduje wyświetlenie tekstu, podzielonego na nagłówek (będący jednocześnie nazwą folderu / podfolderu) i tekst paragrafu.

Możliwa jest zmiana nazwy każdego z folderów nadrzędnych oraz podfolderów, poprzez opcję edycji, dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem na nazwę folderu / podfolderu. Ograniczenie nazwy do 20 znaków.

Wraz ze zmianą nazwy folderu / podfolderu, zmienia się także odpowiednio treść nagłówka.