Nazwa funkcjonalności:

Uzupełnianie formularza w osobnym oknie

Opis funkcjonalności:

Kliknięcie przycisku aplikuj otwiera nowe okno przeglądarki z formularzem.

Możliwe jest uzupełnienie formularza i wysłanie formularza.

Wymagane pola w formularzu to:

 • Imię i nazwisko - ograniczenie do 50 znaków
 • Email (w formacie a@b.pl, w przeciwnym wypadku wyświetla się informacja o konieczności wprowadzenia danych w odpowiednim formacie) - ograniczenie do 50 znaków
 • Numer telefonu (w formacie 600-100-200)

Po wysłaniu uzupełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij" pojawia się odpowiednia informacja mówiąca o powodzeniu wykonanej akcji.

 

Oferta pracy na stanowisko:

tester automatyczny


Wymagania:

 • 2-3 lata doświadczenia
 • Praktyczna znajomość dowolnego obiektowego języka programowania
 • Znajmość technologii webowych (HTML, CSS, JS, XPATH)
 • Znajmość co najmniej dwóch systemów operacyjnych
 • Wiedza z zakresu procesów wytwarzania oprogramowania
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Osoba zatrudiona będzie odpowiedzialna za:

 • Projektowanie scenariuszy testowych dla potrzeb automatyzacji
 • Implementację i utrzymanie testów autmatycznych
 • Dopilnowanie, aby błędy zostały usunięte
 • Raportowanie wyników testów
 • Ścisłą współpracę z zespołem projektowym