Nazwa funkcjonalności:

Edycja formularza

Opis funkcjonalności:

Po najechaniu kursorem myszy na ikonkę menu rozwija się ono, ukazując dodatkowe opcje formularza.

Możliwe jest przejście do trybu edycji formularza poprzez wybranie odpowiedniej opcji z menu.

Edycja formularza umożliwia zmianę każdego z pól:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Notka
  • Telefon

oraz wgranie pliku ze zdjęciem z dysku twardego. Plik ten powinien wyświetlić się w formularzu po prawej stronie po jego zapisie.

Do czasu przejścia w tryb edycji nie jest możliwa zmiana którejkolwiek z wartości w formularzu lub zmiana zdjęcia.

Po zapisie formularza pojawia się wiadomość o udanym zapisie. Dane zostają zmienione i pozostają wyświetlone w formularzu.

Inne funkcje (Strona główna, cofnij) nie zostały zaimplementowane i nie podlegają testom.

 

 

Wybierz plik