Przykładowe numery kart kredytowych

Typ karty kredytowej Numer karty kredytowej
American Express 378282246310005
American Express 371449635398431
American Express Corporate 378734493671000
Australian BankCard 5610591081018250
Diners Club 30569309025904
Diners Club 38520000023237
Discover 6011111111111117
Discover 6011000990139424
JCB 3530111333300000
JCB 3566002020360505
MasterCard 5555555555554444
MasterCard 5105105105105100
Visa 4111111111111111
Visa 4012888888881881
Visa 4222222222222
Dankort (PBS) 76009244561
Dankort (PBS) 5019717010103742
Switch/Solo (Paymentech) 6331101999990016

Nazwa funkcjonalności:

Płatność kartą

Opis funkcjonalności:

Dostępny formularz umożliwia płatność różnymi kartami płatniczymi (lista obsługiwanych kart w linku poniżej).

Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru karty oraz kodu cvv i daty ważności karty. W przypadku kodu cvv wyświetlana jest podpowiedź w ‘dymku’ na ikonce ‘i’. Po kliknięciu przycisku Zapłać następuje weryfikacja każdego z pól pod względem poprawności wprowadzonych danych.

Przykładowe numery kart kredytowych:

LINK